รถชมวิวขนาด 28 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ บริการนำชมที่ ศุนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ