รถชมวิว หลายรูปแบบ แบบโบราณคลาสิก แบบทันสมัย เราประกอบจากอะไหล่ใหม่ เครื่องยนต์เก่าใหม่เลือกได้