รถแทรม Tram รถชมวิวขนาด 24  ที่นั่ง ผสมผสานความลงตัวคลาสสิกและความทันสมัย ออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลาย ขับง่าย ทนทาน และซ่อมบำรุงง่าย