รถโม่ผสมปูนเล็ก เทข้าง PM-1

คำอธิบาย

เป็นรถโม่ผสมปูนเล็กขนาดจุ 1 ถุงปูน การเทแบบเทด้านข้าง